Mednarodni projekti

 

MEDNARODNI PROJEKTI

Alpske dežele imajo številne skupne probleme zaradi zelo omejenega urbaniziranega prostora, ki je močno izpostavljen delovanju naravnih sil. Učinkovito varstvo pred naravnimi nesrečami v alpskem prostoru je mogoče doseči samo na podlagi skrbno planiranih in predvsem mednarodno usklajenih preventivnih ukrepov, zato je Evropska unija v sklopu programa INTERREG III za območje Alp iniciirala več projektov, s katerimi želi s čezmejnim pretokom izkušenj in znanja s področja varstva pred naravnimi nesrečami izdelati skupne strategije na različnih področjih gospodarjenja s prostorom ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju gorskih območij.

Strokovnjaki Podjetja za urejanje hudournikov (PUH) kot projektni partnerji aktivno sodelujejo v petih večjih mednarodnih projektih v programu Interreg III A, Interreg III B (Alpine Space in CADSES) in Interreg III C:

Naturpotentiale Alpiner Berggebite (:NAB)

Disaster Information System Of Alpine Regions (DIS - ALP)

Network Mountain Forest (NMF)

Hazard Monitoring for Risk Assessment and Risk Communication (MONITOR)

Alps Visitors - InfoSystem - Natural Hazards (AV.IS)

V vseh petih projektih PUH uspešno predstavlja več kot 120 letno tradicijo urejanja hudourniških območij Slovenije in s svojimi podatki in izkušnjami prispeva k oblikovanju skupnih mednarodnih strategij na področju varstva pred erozijo in hudourniki ter zmanjševanju ogroženosti pred naravnimi nesrečami.
Strokovnjaki PUH-a vzdržujejo redne tesne strokovne stike z nekaterimi sorodnimi organizacijami na območju dežel alpskega loka ter si z njimi izmenjujejo pridobljena znanja in izkušnje. Najodmevnejše sodelovanje poteka na ravni mednarodnega raziskovalnega združenja INTERPRAEVENT. Na kongresu INTERPRAEVENT se z vsega sveta vsake štiri leta zberejo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z erozijsko ogroženostjo. Kongresa se vse od ustanovitve združenja redno udeležuje tudi PUH, običajno tudi z objavljenim strokovnim prispevkom. V okviru INTERPRAEVENTA smo v zadnjih letih na območju Slovenije organizirali tri odmevne strokovne seminarje in ekskurzije za strokovnjake iz tujine.
Mednarodno sodelovanje PUHa je izredno pomembno za Slovenijo, saj na ta način vzdržuje stik z najnovejšimi odkritji in predvsem dobiva informacije o možnostih in izkušnjah njihovega prenosa v prakso. Poleg tega čezmejno sodelovanje neposredno prispeva k večji varnosti, saj se tudi naravne nesreče ne ozirajo na državne meje.