Varstvo pred zemeljskimi plazovi

Preko 30% ozemlja Slovenije tvorijo plazljiva in pogojno stabilna zemljišča, ki lahko ob veliki namočenosti ali ob neprimernih posegih v prostor splazijo. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so zemeljski plazovi v zadnjih letih vedno pogostejši.

 
   
 
Posledice zemeljskih plazov
 

Naša dejavnost na področju varstva pred zemeljskimi plazovi obsega:
 
Izdelava študij, načrtov in katastrov plazov

Najboljša zaščita pred zemeljskimi plazovi so premišljeni posegi v prostor, za kar je bistvena ustrezna prostorska dokumentacija. V PED SAVA ob sodelovanju z vodilnimi projektanti, razpolagamo z obsežno dokumentacijo na podlagi katere lahko, ob dodatni analizi terena, naši strokovnjaki določijo obseg in stopnjo ogroženosti s plazenjem tal.

 
Podrobnejši opozorilni načrt ogroženosti s plazenjem tal
Načrt ogroženosti s plazenjem tal


Izdelava projektne in tehnične dokumentacije

Za sanacijo zemeljskih plazov in ustalitev nestabilnih zemljišč v PED SAVA skupaj z vrhunskimi projektanti izdelamo projektno in tehnično dokumentacijo, v kateri definiramo najustreznejše varovalne ukrepe. Ob uporabi najsodobnejših znanj in dolgoletnih izkušenj s področij gozdarstva, gradbeništva, geologije, geodezije in informatike, vedno izberemo optimalni ukrep za ustalitev nestabilnih zemljišč.


Projekt sanacije plazu - delovna situacija


Ustalitev nestabilnih zemljišč in sanacije zemeljskih plazov

Za ustalitev nestabilnih zemljišč PED SAVA izvaja široko paleto ukrepov na način, ki je z vidika varovanja okolja najprimernejši.

     
Preoblikovanje brežine
Izvedba drenaže
Površinsko odvodnjavanje s kanaletami
Drenaža in podporna konstrukcija