Varstvo pred snežnimi plazovi

Snežni plazovi so v Sloveniji pomemben erozijski dejavnik, saj so do sedaj zahtevali največ smrtnih žrtev med vsemi naravnimi nesrečami.

 
 
Plaznice snežnih plazov
(kataster snežnih plazov)
Snežni plaz je zasul odprto cesto
Snežni plaz je porušil stanovanjski objekt

Na področju varstva pred snežnimi plazovi PUH:
Izdelava študij ogroženosti

Zaradi dolgoletnega načrtovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov razpolagamo z obsežnim arhivom dokumentov z evidentiranimi ogroženimi območji, zato lahko natančno določimo območja ogroženosti za prostorsko planiranje in za druge potrebe.

 
Opozorilni načrt ogroženosti
s snežnimi plazovi
 
Načrt ogroženosti s snežnimi plazovi

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije

Na osnovi analize razpoložljivih prostorskih podatkov, terenskih meritev in opazovanj ter z uporabo specialne programske opreme, lahko v PED SAVA s partnerji načrtujemo optimalne ukrepe. Varovalne objekte načrtujemo na najprimernejših mestih tako z vidika varnosti kot tudi z vidika stroškov.

Varovalni ukrepi pred snežnimi plazovi - sistem snežnih mrež


Izvedba ukrepov za zaščito pred snežnimi plazovi

Objekti za preprečevanje proženja snežnih plazov
Najučinkovitejšo zaščito pred snežnimi plazovi zagotavljajo protilavinski oporni objekti, s katerimi preprečimo njihovo proženje.

 
 
Snežne mreže (Mežakla)
Snežne mreže (Mežakla)
Snežne grablje

Snežne mreže
Na izrazito strmih pobočjih in za zaščito še posebej pomembnih objektov, so se za najprimernejše izkazale sodobne snežne mreže, ki jih je možno postaviti na najbolj kritičnih odsekih, ne glede na dostopnost terena.  PED SAVA uporabljamo najsodobnejše mreže. Poleg tehnične odličnosti jim vrhunska protikorozijska zaščita zagotavlja uporabno dobo do 100 let, pri čemer ne potrebujejo praktično nobenega vzdrževanja.


 
 
Snežne mreže (Mežakla)
Snežne mreže (Mežakla)
Montaža snežnih mrež (Mežakla)
Objekti za namerno proženje snežnih plazov
V PED SAVA s partnerji  načrtujemo in izvajamo objekte za namerno proženje snežnih plazov, izdelujemo elaborate za zagotavljanje varnosti, ...