Cestni objekti in zahtevnejše urejanje okolice prometnic

Podjetje PED SAVA je z bogatimi izkušnjami in vrhunskim strokovnim znanjem s področja varstva pred erozijo usposobljen za celovito načrtovanje in izvedbo najzahtevnejših del na področju protierozijske zaščite, odvodnje in urejanja okolice cestnih in železniških prometnic. Naša dejavnost na tem področju obsega:

Izdelava študij, projektne in tehnične dokumentacije

Velika prednost podjetja PED SAVA s partnerji je, da lahko zaradi dobrega poznavanja dinamike različnih erozijskih procesov v vsaki konkretni situaciji izbere vrsto in obliko ukrepa, ki je najprimernejši tako z vidika varnosti kot z vidika stroškov izvedbe in kasnejšega vzdrževanja.

Ob najsodobnejših tehničnih rešitvah v projektni dokumentaciji vedno upoštevamo tudi okoljevarstveni vidik.

Projekt sanacije cestnih brežin (delovna situacija)

Ureditev brežin

Ozelenitev brežin
S takojšnjo protierozijsko zaščito takoj po izvedbi preoblikovanja brežine preprečimo spiranje in odnašanje erozijskega drobirja, revitaliziramo degradirane površine in omogočimo postopen prevzem trajne protierozijske zaščite s strani razrasle vegetacije. Podjetje PED SAVA je v zadnjih desetih letih na področju biotehničnih zavarovanj kot prvi v Sloveniji v prakso vpeljal številne napredne metode. 

V PED SAVA smo z lastnim znanjem razvili postopek ozelenitve površin s prebrizgom z rastno pulpo EROSION STP . Prednost te metode je, da lahko z njo ozelenimo tudi zelo strma kamnita pobočja z malo ali celo brez humusa. Nanašanja rastne pulpe z brizganjem prek topa ali cevi omogoča, da ta dejansko doseže vso površino, tudi težko dostopna mesta. Metodo učinkovito kombiniramo z zasaditvijo grmovnic in dreves, varovalnimi mrežami in drugimi protierozijskimi ukrepi.

 
 
Protierozijska zaščita z rastno pulpo
 
Protierozijska zaščita z biotorkretom
 
Zasaditev z grmovnicami in popenjalkami

Varovalne mreže
Za zavarovanje strmih in nestabilnih pobočij uporabljamo široko paleto varovalnih mrež. Pri obsežnejših in zelo zahtevnih erozijskih problemih, pri rešitvi katerih želimo ohraniti tudi naravni izgled okolice, podjetje PED SAVA namesto obložnih zidov, betonskega torkretiranja ali betonskih slopov uporablja varovalne sisteme vodilnega podjetja v regiji, MACCAFERRI srl. Največkrat uporabljeni sistem STEELGRID je izredno učinkovit sistem prednapetih globoko sidranih jeklenih mrež, visoke natezne trdnosti, ki omogoča aktivno zaščito pred nastankom erozije ter hkrati nudi široke možnosti ozelenitve tudi ekstremnih brežin.

 
Zaščita z visečimi varovalnimi mrežami
 
Obložni zid, zaščita z varovalnimi mrežami STEELGRID in z rastno pulpo

 
 
Montaža varovalnih mrež STEEL GRID
in kasneje prebrizg z rastno pulpo
 
Izgled sanirane brežine takoj po končani izvedbi
 
Izgled sanirane brežine tri mesece po izvedbi


Obložni, oporni in podporni zidovi

V dolgih letih dela z naravnim kamnom smo v podjetju PED SAVA s partnerji postali mojstri za vse vrste zidov, od rustikalnih, strojno zidanih, do ročno zidanih. Z lepo oblikovanim zidom naredimo tudi večje objekte okolju bolj prijazne. Za strojno gradnjo kamnitih zidov uporabljamo najsodobnejše grabeže, s katerimi lahko kamne vseh oblik in velikosti vedno položimo v želeni položaj.


     
Obložni zid, ročno zidanje
 
Obložni zid, storojno zidanje
 
Strojno zidanje z grabežem
 
Sanacija zidov in
obokov z ročno zidanimi zidovi

     
Zidava iz klesanega kamenja
 
Obložni kamniti zidovi
 
Podporni zidovi iz kamna v betonu
 
Obložni kamniti zidovi

Vodne regulacije, premostitveni objekti in odvodnjavanje

Več kot 130 letne izkušnje partnerja MACCAFERRI srl pri urejanju hudourniških območij v srednji Evropi in proizvodnja ter razvoj vseh vrst sistemov za zaščito brežin zagotavljajo najkakovostnejšo izvedbo sonaravnih regulacij in odvodnjavanja.

         
Regulacije
 
Regulacije - uvajalna pregrada
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
Odvodnja
 
Površinska odvodnja

Protihrupna zaščita

Poleg najrazličnejših protihrupnih ograj in zidov, zelo uspešno izvajamo tudi zelo zahtevne armirane in ozelenjene protihrupne nasipe.

     
Protihrupni zid 2004 iz armirane zemljine 2005
 
Protihrupni zid iz kamna v betonu
 
Protihrupni zid iz kamna v betonu

Krajinska in hortikulturna ureditev

Velika prilagodljivost in široko strokovno znanje s področja gozdarstva in urejanja krajine nam omogoča uspešno izvedbo tudi najzahtevnejših krajinskih in hortikulturnih ureditev.