Komunalna infrastruktura in urejanje kmetijskih zemljišč

Na podlagi bogatih izkušenj z urejanjem hudournikov zagotavljamo kakovostno izvedbo vseh vrst vodnih zajetij (odprti vodotoki, podtalnica, izviri) tudi na zelo težko dostopnih mestih in pri zelo zahtevnih pogojih izvedbe. Izvajamo vodovodne sisteme za preskrbo s pitno vodo in vodo za posebne namene (industrijska in tehnološka voda). Na področju izgradnje komunalne infrastrukture izvajamo tako mešane kot tudi ločene kanalizacijske sisteme - primarno, sekundarno mrežo in priključke.

Vodna zajetja, vodovod, kanalizacija

     
Zavarovanje vodovodnega zajetja
 
Izdelava lesene kašte
 
Izdelava lesene kašte
 
Izdelava vodnega zajetja

     
Izdelava meteorne kanalizacije
 
Izdelava meteorne kanalizacije
 
Izgradnja fekalne kanalizacije
 
Tlakovanje cest z granitnimi kockami

Urejanje kmetijskih zemljišč

Na področju urejanja kmetijskih zemljišč izvajamo celovite ureditve, odvisno od naročnikovih zahtev in želja - od izvedbe odvodnjavanja oziroma dreniranja površin, čiščenja in preoblikovanja terena, izdelave dostopnih poti, izgradnjo kamnitih zidov,...

 
Ureditev odvodnjavanja, dreniranje zemljišč
Ureditev dostopnih poti in odvodnjavanja