Varstvo pred naravnimi nesrečami na območju AlpPo katastrofalnih poplavah, ki so prizadejale Evropo v letih 1965 in 1966 je bila v Celovcu leta 1968 ustanovljena »Raziskovalna organizacija za varstvo pred poplavami«. Cilj tega foruma, ki so ga sestavljali strokovnjaki s področja znanosti, tehnike in operativci iz prakse, je bila analiza vzrokov teh naravnih nesreč in priprava načrtov za varovanje pred njimi.
 
Internacionalizacija članstva in aktivnosti
Začetnim članom organizacije, Zvezni republiki Avstriji, Deželi Koroški in deželnim oblastem ter družbam, so se do danes pridružile dežele Bavarska, Južna Tirolska, Trento, Friuli-Venezia Giulia, pokrajina Aosta, ter podjetja iz Japonske, Švice, Taiwana in Slovenije.
 
Zaradi internacionalizacije aktivnosti in članstva je spremenila ime v Mednarodno raziskovalno združenje  INTERPRAEVENT. O vstopu v organizacijo se dogovarjamo z Italijo, Francijo in Republiko Češko.
 
Osnova za izmenjavo informacij
Strokovnjaki iz vseh včlanjenih držav in institucij sodelujejo, večinoma na prostovoljni osnovi, v različnih delovnih skupinah, s čimer je dosežena stalna izmenjava informacij in neprestan razvoj znanja s področja varstva pred naravnimi nesrečami na mednarodnem nivoju.
Informacije in s tem tudi osnova INTERPRAEVENTove strokovne mreže, so se od samega začetka širile izključno preko osebnih stikov med strokovnjaki včlanjenih institucij, na sestankih, delavnicah in kongresih. Zelo pomembna je zato nadaljnja krepitev in razvoj mreže in s tem prenosa informacij ter znanja.
 
Cilji in naloge
Raziskovalno združenje želi povečati varnost pred naravnimi nesrečami in podpira interdisciplinarne raziskave za zaščito življenjskega prostora pred poplavami, hudourniki, zemeljskimi in snežnimi plazovi ter padajočim kamenjem. Že samo ime združenja govori, da je njegov cilj raziskava vzrokov naštetih pojavov in razvoj ukrepov za njihovo preprečevanje.
 
V bodoče bo Razvojano združenje prednostno razvijalo naslednje projekte:

 
Širitev seznama strokovnjakov
 
Širitev mreže sodelavcev na interenetu
 
Razvoj banke znanja v različnih jezikih
 
Širitev informacijske mreže znotraj EU
 
Organizacija večjega števila srečanj specialistov med kongresi 
 
Iskanje novih članov v deželah alpskega loka
 
Boljša informiranost javnosti, da bi ta postala bolj občutljiva za vprašanje varnosti
 
Podpora znanstevnim raziskavam in mladim raziskovalcem
 

10. kongres INTERPRAEVENT
Pomebna naloga INTERPRAEVENTa je organizacija mednarodnih interdisciplinarnih dogodkov. Letos bo 10. kongres INTERPRAEVENTa od 24. do 28. maja v kraju Riva del Garda (Trentino). Tema letošnjega dogodka je “Zaščita življenjskega prostora pred poplavami, hudourniki, zemeljskimi in snežnimi plazovi”.
Poleg predstavitve različnih primerov, je cilj letošnjega kongresa priprava zaključnega dokumenta na temo “Cilji zaščite” in “Preostalo tveganje”, v katerih bodo zajete izkušnje vseh sodelujočih držav.
 
Boljša zaščita in pravilne reakcije v kritičnih situacijah
Obseg naravnih nesreč povsod po svetu narašča, posledična škoda pa presega vsa znana razmerja. Možnosti vpliva na te pojave so zelo omejene, prav tako so omejena denarna sredstva, ki so potrebna za preventivni nadzor nad potencialno škodo.
 
Z rezultati svojega raziskovalnega dela in široko mednarodno mrežo povezanih strokovnjakov, lahko INTERPRAEVENT igra pomembno vlogo pri večji zaščiti prebivalcev pred naravnimi nesrečami, saj lahko v nevarnih situacijah ukrepa hitro in učinkovito.
Mednarodno sodelovanje predstavlja za INTERPRAEVENT pomemben izziv, saj naravne nesreče ne poznajo državnih meja. Tisti, ki sodelujejo preventivno, lahko tudi v nesreči bolje reagirajo.
Združena Evropa potrebuje združeno, usklajeno delovanje v zaščiti pred naravnimi nesrečami. Državne in lokalne uprave v posameznih državah so zato za INTERPRAEVENT pomembni sodelavci.
 
Za zaključek še citat Maxa Frischa:
“Samo človek pozna naravno nesrečo, če jo preživi.
Narava naravnih nesreč ne pozna.”
 
Dodatne informacije:
International Research Society INTERPRAEVENT
Postfach 48, 9021 Klagenfurt, Austria

Kontaktne osebe:
Dipl.-Ing Kurt Rohner, President
Dipl.-Ing Norbert Sereinig, Business Manager
Tel: +43 / (0)463 / 536 – 31 818           
Fax: +43 / (0)463 / 536 – 31 828
e-mail: interpraevent@ktn.gv.at
www.wasser.ktn.gv.at/interpraevent